Leo Burnett

Leo Burnett
Leo Burnett 
“Marlboro”, “Tony the Tiger”, “Hallmark”, “McDonald’s”, “Samsung”, “Procter and Gamble”, “Heinz” kimi firmaların markalaşmasına səbəb olan, reklam aləminin dahisi kimi tanınan, “Leo Burnett” şirkətinin təsisçisidir. Amerikalı reklamçı 1999-cu ildə “Time Magazine” tərəfindən 20-ci əsrin 100 ən nüfuzlu şəxsindən biri olaraq seçilmişdir. O, gerçək bir marka rəssamıdır. İş həyatına məktəb qəzetində redaktorluq və müxbirlik edərək başlayan Burnett, “Cadillac Motor” şirkətinin reklamlarını hazırlamağa başlaması ilə mühüm bir uğura imza atmışdır. Bu uğurun ardınca “Lfayette Motor” və “Homer McKee” agentlikləri ilə çalışaraq reklam kariyerasında sürətlə yüksəlmişdir. Bu dövrlər reklam sahəsində terminlərin və fikirlərin yeni formalaşdığı dönəmlər hesab olunurdu. Leo Burnett həm reklam yazarlığı, həm də vizualla bağlı olan digər mövzularda bir çox ilklərə imza atmışdır. Müştərini və onun davranışlarını anlamağa çalışan ilk şəxslərdən biri olduğunu deyə bilərik. Leo Burnett üçün ən önəmli şey müştərini və hədəf kütləni başa düşmək olmuşdur. O, yalnız bu zaman doğru sözləri seçməyin mümkün olduğunu düşünürdü:“Özünüzü müştərinin yerinə qoya bilmirsinizsə, böyük ehtimalla siz reklam sahəsində olmamalısınız.” 

Hər zaman sadəlikdən yana olan Burnett, reklamlarında daha çox adi və sıradan insanları seçmişdir. Bilinməyən, absurd sözlərdən və vizuallardan istifadə olunmasına qarşı çıxmışdır. Onun fikrincə, əgər hədəf kütləsi olan xalqa daha əvvəl haqqında eşitmədiyi bir şey təqdim edilərsə, uğur əldə etmək və satışı artırmaq daha da çətinləşəcəkdir. Çikaqoda reklam məktəbi təsis edən Burnett fərqli sahələr üzrə təlimlər vermişdir. Hazırda bir çox reklam və reklam yazarlığı dərslərində səsləndirilən və öyrədilən“Yaradıcılıq bildiyiniz iki şeyi bilmədiyiniz bir şəkildə bir-birinə bağlamaqdır.” 
fikri Leo Burnett-ə məxsusdur. Bu gün ətrafımızda gördüyümüz reklam ikonlarının çoxunda da onun izi vardır.