“Azərsun Holdinq” üçün Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş bənzərsiz bir layihə ərsəyə gətirdik. Bu təqvim layihəsi “Heydər Əliyev həyatın hər anında” konsepsiyası ətrafında qurulmuşdur. Yüksək bədii yanaşma ilə dizayn edilmiş təqvim illüstrasiyalarla zənginləşdirilmişdir.

Azersun Holdinq 100 il Təqvim  | 2023