PERFORMANS ANALİZİ

PERFORMANS ANALİZİ

PERFORMANS ANALİZİ


Performans analizi kampaniya məlumatlarının birdən çox ölçüsünü görməyə, sıralamağa və vizuallaşdırmağa kömək edir. Performans analizi reklam verən qrupların ən önəmli məlumatlarını sıralamasına, filtrləməsinə və dəqiq bir şəkildə təhlil etməsinə kömək edən inkişaf etmiş bir pivot cədvəli kimi fəaliyyət göstərir.

Performans analizi aşağıdakıları təmin edir:
a) Kampaniya performansı ilə əlaqəli tam fikir
b) Özəlliklərə və ölçülərə dair fikir
c) Optimallaşdırma tədbirləri həyata keçirmə qabiliyyəti
d) Məlumatları hər hansı bir şəkildə filtrləmə və görmə qabiliyyəti
e) Kampaniya hesabatlarını asanlıqla yükləmək və paylaşmaq üçün məlumat ixracatı
f) Daha sürətli nəticələr