KONSTRUKSİYALI İSTEHSAL

KONSTRUKSİYALI İSTEHSAL

KONSTRUKSİYALI İSTEHSAL

Bu, reklam sektorunun ən ağır sahələrindən biridir. İşi görən çox olsa da, doğru şəkildə görən azdır. Və ən önəmlisi, bu işin görülməsini doğru şəkildə koordinasiya edənlərin sayı lap azdır. Biz ən mürəkkəb konstruksiyaları belə uğurla təqdim edə bilirik.


STENDLƏRİN İSTEHSALI

Sərgi stendləri və satış stendlərinin istehsalı zamanı ən böyük problem eskiz layihələrin və işçi layihələrin verilməsidir. Biz hazırladığımız dizaynın necə görünəcəyini, hansı materiallardan istifadə ediləcəyini çox yaxşı təsəvvür edir, layihələndirmə olmadan iş görmürük. Nəticə isə hər zaman mükəmməl olur.


POS MATERİALLARININ İSTEHSALI

Burda da prinsip stendlərlə eynidir. Gözəl dizayn, doğru dizayn, layihələndirmə və düzgün icra. Biz bunların hamısını təmin edirik.