MARKETİNQ

INFLUENCER MARKETİNQ

İnfluencer marketinq xüsusi izləyici kütləsinə sahib olan və öz sahələrində mütəxəssis kimi görülən şəxslərin məhsullar haqda bəhs etməsi və bildirdiyi

Ətraflı

BREND KOMMUNİKASİYALARI

Brend kommunikasiyaları müasir marketinqdə ən vacib istiqamətlərdən biridir. Bu kommunikasiyalar markanı brend etmək və ya mövcud brendi daha da güclü

Ətraflı

PERFORMANS MARKETİNQİ

Performans marketinq dijital kanallar vasitəsilə həyata keçirilən bütün reklam fəaliyyətinin ümumi adıdır. Bu marketinq rəqəmsal marketinq dünyasında ildən ilə daha

Ətraflı

EVENT PLANNING

Bu, marketinq sahəsindəki ən məsuliyyətli işlərdən biridir. Tədbirin uğurlu təşkilinə həlledici təsir etdiyini düşündüyümüz 5 önəmli faktor var: yaradıcı konsept,

Ətraflı

PR

PR, başqa sözlə İctimaiyyətlə Əlaqələr markaya (şirkətə) yönəlik görüş və davranışlara təsir etmək, onları lazımı yöndə inkişaf etdirməklə nəticə əladə

Ətraflı

BTL

BTL məhsulun bazara yeridilməsinin ən yaxşı vasitələrində biridir. Bu fəaliyyət satış nöqtələrində, AVM-lərdə, küçələrdə, eləcə də, əhalinin çox toplaşdığı digər

Ətraflı