İSTEHSAL

KONTENT YARADILMASI

Kontent hər şeydir. Bütün kommunikasiyanın məğzi kontentdə gizlənir. Kontent 2 əsas hissədən ibarətdir: mətn kontenti və vizual kontent.

Ətraflı

AUDİO, VİDEO VƏ FOTO PRODAKŞN

Audio – Video istehsalı markanızı, ona dair fəaliyyətinizi hər kəsin görməsi və ya eşitməsi üçün sizin əlinizdə böyük imkanlar yaradır.

Ətraflı

POST-PRODAKŞN

Post-prodakşn bizim çox ciddi əhəmiyyət verdiyimiz və yüksək səviyyədə həyata keçirə bildiyimiz bir mərhələdir.

Ətraflı

KONSTRUKSİYALI İSTEHSAL

Bu, reklam sektorunun ən ağır sahələrindən biridir. İşi görən çox olsa da, doğru şəkildə görən azdır.

Ətraflı

İLLUSTRASİYA

Dijital, xüsusilə də Sosial Media Marketinqinin kontentində vizual çox önəmlidir.

Ətraflı

2D ANİMASİYA

2D animasiyalı vizual isə fərqli və cəlbedici kontentin bir növüdür.

Ətraflı

PROTOTİP

İstənilən bir marka yaradılmamışdan əvvəl onun prototipi yaradılır.

Ətraflı

3D MODELLƏNMƏ VƏ ANİMASİYA

3D animasiyalarla istər, istəməz marka ilə izləyici arasında duyğusal bağ yaranır.

Ətraflı

ÇAP

Çap işi son məhsulun ərsəyə gəlməsində olduqca önəmli mərhələdir. Burda keyfiyyətə nəzarət çox vacibdir ki, biz də buna ciddi şəkildə

Ətraflı

KONTENT YARADILMASI

Kontent hər şeydir. Bütün kommunikasiyanın məğzi kontentdə gizlənir. Kontent 2 əsas hissədən ibarətdir: mətn kontenti və vizual kontent.
Ətraflı

AUDİO, VİDEO VƏ FOTO PRODAKŞN

Audio – Video istehsalı markanızı, ona dair fəaliyyətinizi hər kəsin görməsi və ya eşitməsi üçün sizin əlinizdə böyük imkanlar yaradır.
Ətraflı

POST-PRODAKŞN

Post-prodakşn bizim çox ciddi əhəmiyyət verdiyimiz və yüksək səviyyədə həyata keçirə bildiyimiz bir mərhələdir.
Ətraflı

KONSTRUKSİYALI İSTEHSAL

Bu, reklam sektorunun ən ağır sahələrindən biridir. İşi görən çox olsa da, doğru şəkildə görən azdır.
Ətraflı

İLLUSTRASİYA

Dijital, xüsusilə də Sosial Media Marketinqinin kontentində vizual çox önəmlidir.
Ətraflı

2D ANİMASİYA

2D animasiyalı vizual isə fərqli və cəlbedici kontentin bir növüdür.
Ətraflı

PROTOTİP

İstənilən bir marka yaradılmamışdan əvvəl onun prototipi yaradılır.
Ətraflı

3D MODELLƏNMƏ VƏ ANİMASİYA

3D animasiyalarla istər, istəməz marka ilə izləyici arasında duyğusal bağ yaranır.
Ətraflı

ÇAP

Çap işi son məhsulun ərsəyə gəlməsində olduqca önəmli mərhələdir. Burda keyfiyyətə nəzarət çox vacibdir ki, biz də buna ciddi şəkildə fokuslanmışıq.
Ətraflı